M E G H Í V Ó
                                                                                    a Pénzügyi Bizottság                   
2021. június 22. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   8 óra 30 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
4. napirendi pont:
Javaslat a 2021. évi Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésére
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2021. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
7. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása
(6. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
Szekszárd, 2021. június 21.
 
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                       PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
 
                                                 dr. Holczer Mónika
                                                  igazgatóságvezető