szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
a Pénzügyi Bizottság 2020. október 28. napján (szerdán) 13 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
 
 
NAPIREND
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
3. napirendi pont:
Javaslat a 2021. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében költség átcsoportosítás jóváhagyásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat az új orvosi rendelő helyszínének kijelölésére, a TOP-6.6.1 kódszámú pályázati felhívás újra nyitásának kérelmére, továbbá a pályázat benyújtására– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(249. számú közgyűlési előterjesztés) AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
11. napirendi pont:
Javaslat peren kívüli egyezségi ajánlat tárgyábanKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(242. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
 
 
Szekszárd, 2020. október 22.
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                        PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
                                             dr. Fuchs Vivien
                                          jogi és bizottsági referens