szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
                    a Pénzügyi Bizottság                   
2020. augusztus 5. napján (szerdán) 16 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
 
 
NAPIREND
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata tárgyában hozott 449/2020. (VII.2.) közgyűlési határozat teljesítésével kapcsolatbanKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
2. napirendi pont:
A Vertikál Zrt. megkeresései - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(163. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Szabó Antal ügyvezető igazgató
 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……./2020. (……….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat a pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető
 
8. napirendi pont:
„a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosításárólKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
 
Szekszárd, 2020. július 30.
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                       PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
                                             dr. Fuchs Vivien
                                           bizottsági referens