szekszard_.png
M E G H Í V Ó
                                                                                    a Pénzügyi Bizottság                   
2020. június 23. napján (kedden) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   15 óra
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Beszámoló az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Meghívott:     Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
3. napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
 
5. napirendi pont:
Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
9. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
Szekszárd, 2020. június 19.
 
                                                                                                                                                        Máté Péter s.k.
                                                                                                                                                            PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
                                             Weisz Gábor
                                   önkormányzati referens