szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
                     a Pénzügyi Bizottság                   
2020. február 12. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   15 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Beszámoló a Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottság eddig elvégzett munkájáról és javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés 3. sz. módosítására
Előterjesztő: Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
 
Szekszárd, 2020. február 11.
 
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                         PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Szily Máté
                                                  jogász