M E G H Í V Ó
               a Pénzügyi Bizottság                   
2020. január 30. napján (csütörtökön) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   14 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, folyamatban levő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban keletkezett dokumentáció EKR rendszerbe való teljeskörű, határidőben történő feltöltéséről
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (….) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor, dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsikó Zoltán ügyvezető
 
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető
 
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt között kötendő műsorszolgáltató szerződéshez hozzájárulás
Előterjesztő: Ács Rezső polgámester
Előadó: dr. Szily Máté jogász
 
8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
 
9. napirendi pont:
Beszámoló a Garay élménypince üzemeltetésének költségeiről és bevételeiről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. január 24.
 
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                        PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Szily Máté
                                                  jogász