szekszard_.png

M E G H Í V Ó

a Pénzügyi Bizottság 2020. január 16. napján (csütörtökön) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 14 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont: Javaslat a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
 
 
2. napirendi pont: Javaslat a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnök
Előadó: Máté Péter elnök
 
 
3. napirendi pont Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. január 10.
 
Máté Péter s.k.
PB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
                                  dr. Szily Máté jogász