szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2024. február 26-án (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 14 óra 20 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Sport, Oktatási és Ifjúsági támogatások megállapítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2024.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről (tervezet) - közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Zsiga Mariann igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására és közzétételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat az Országos Futópálya Építési Programhoz kapcsolódó helyszín kiválasztására
Előterjesztő: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető
Előadó: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Motoros Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Kovács Csaba elnök
 
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Fanatix Mountain Bike Club működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Demjén Ferenc Zoltán Ügyvezető elnök
 
7. napirendi pont:
A Vitál Sport és Szabadidő Egyesület szakmai bemutatkozása
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Henczig Gábor elnök
 
8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán elnök
 
9. napirendi pont:
Javaslat a Városi Diáksport Egyesület 2023. évi Sportkeretből (működési támogatás) megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági bizottság
 
10. napirendi pont:
Az óvodák 2024/2025. nevelési évi beíratási felhívása - közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Zsikó- Gál Klaudia jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
 
Szekszárd, 2024. február 23.
 
Murvai Árpád
 s.k. elnök
 
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                            dr. Holczer Mónika                                                                                                                                                                                      igazgatóságvezető