szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Pénzügyi Bizottság és az
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2024. március 13. napján (szerdán) tartandó rendkívüli, együttes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   11 óra 30 perc
A rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztés véleményezése
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2024.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Zsiga Marianna igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2024. március 12.
 
 
            Máté Péter s.k.                                                Murvai Árpád s.k.
               PB elnök                                                            OKSI elnök    
 
 
 
Kiadmány hiteléül:
 
                                              dr. Holczer Mónika
                                               igazgatóságvezető