szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2024. február 15-én (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 14 óra
A rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési határozatban foglaltak végrehajtása
 
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat az Országos Futópálya Építési Programhoz kapcsolódó helyszín kiválasztására
(7.számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető
Előadó: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatainak megfogalmazása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetére
(szóbeli előterjesztés, a Közgyűlés 20. számú előterjesztése alapján)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2024. évi munkaterve
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
4. napirendi pont:
Egyebek
 
 
Szekszárd, 2024. február 13.
 
        Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                    dr. Holczer Mónika                                                                                                                                                                                      igazgatóságvezető