szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2024. január 30-án (kedd) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 13 óra 30 perc
 
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. és a TARR KSC Szekszárd között felmerült bérleti viszonnyal, illetve sportközpont használattal kapcsolatos döntések meghozatalára -közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Gyurkovics János alpolgármester
 
2. napirendi pont:
2024/2025. nevelési év óvodai csoportjainak tervezése, javaslat az óvodarendszer átszervezésére- közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívott: Sebestyén Györgyi intézmény vezető
 
3. napirendi pont:
Az óvodák nyári nyitvatartásának rendje
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2024.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről (tervezet) közgyűlési előterjesztés véleményezése
(20.számú közgyűlési előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Zsiga Marianna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Utánpótlást – nevelő Football Club 2023. évi Sportkeretből (működési támogatás) megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Tolnai Tájak Íjász Egyesület 2023. évi Sportkeretből (működési támogatás) megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
 
7. napirendi pont:
A 2024. évre tervezett Sporteseménynaptár megtárgyalása
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
 
8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. önköltségszámítási szabályzatának elfogadására -közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
 
Szekszárd, 2024. január 25.
 
       Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető