szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2024. január 23-án (kedd) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 14 óra
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési határozatban foglaltak végrehajtása
 
NAPIREND
Nyilvános ülés:
 
1. napirendi pont:
Javaslatétel a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. létesítményeinek használatával kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2024. január 19.
 
       Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                            dr. Holczer Mónika                                                                                                                                                                                      igazgatóságvezető