szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2023. június 28-án (szerda) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri tárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 13 óra 30 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztés véleményezése, közgyűlési határozatban foglaltak végrehajtása.
 
NAPIREND
1.napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Judo Klub Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Szepsi József elnök
 
2.napirendi pont:
Javaslat a Gemenc Judo Klub Egyesület 2023. évi Sportkeretből (működési támogatás) megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Szepesi József elnök
 
3.napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Gergely Péter elnök
 
4.napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolna megyei Járműbarát Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(43. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Szauer Szilárd elnök, Gergely Péter titkár
 
5.napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárd Kórház Sportkör működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Dr. Vastag Oszkár elnök
 
6.napirendi pont:
Szakmai beszámoló az UNIO BOX TEAM Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boksz Club működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök:
Meghívott: Halász Gábor elnök
 
7.napirendi pont:
A DIÁKOKÉRT” Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Pál Tibor József elnök
 
8.napirendi pont:
Az Alisca Gladiators Box Club támogatási kérelme
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
9.napirendi pont:
Javaslat a 2022. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Dr. Dobos Gyula
       Németh Judit
       Asztalos Zoltán
 
10.napirendi pont:
Interpellációkra adott válasz megbeszélése
(szóbeli)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2023. június 23.
 
      Murvai Árpád
      s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                            dr. Holczer Mónika  
                                                                            igazgatóságvezető