szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. december 22-én (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I emelet)
Ideje: 10:45
Rendkívüli ülés indoka: Sportegyesületek támogatása
 
NAPIREND
 
 
1.napirendi pont:
Sportegyesületek támogatása
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
 
 
Szekszárd, 2021. december 22.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
 
 
dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens