szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. december 07-én (kedden) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I emelet)
Ideje: 11:15
 
NAPIREND
 
 
1.napirendi pont:
Javaslat a 2021. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának kiírására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2021” kitüntető címek, a „Szekszárd Sportolója 2021” díj, a „Szekszárd Edzője 2021” díj felhívására vonatkozó kiírására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
 
Szekszárd, 2021. december 03.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
 
jogi és bizottsági referens