szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. november 23-án (kedden)  tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal 16-os számú irodája (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. földszint) Ideje: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal tartandó együttes ülést követően haladéktalanul
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2021” kitüntető címek, a „Szekszárd Sportolója 2021” díj, a „Szekszárd Edzője 2021” díj, valamint a Mecénás Tehetséggondozó díjak 2021. évi támogatására-Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
  dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat kérelem támogatására
(szóbeli előterjesztés-határozati javaslat mellékelve)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
3. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat működésének támogatására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2021. november 19.
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens