szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. november 19-én (péntek) 10:30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 10 óra 30 perc
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntés meghozatala
 
NAPIREND
1. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretének növelése
(szóbeli előterjesztés-amelyhez a határozati javaslat mellékelve)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
A 2022-es költségvetési rendeletre vonatkozó javaslat
(szóbeli előterjesztés- amelyhez a határozati javaslat mellékelve)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
3. napirendi pont:
Javaslat az Országos Futó-pályaépítési Program és az Országos Bringapark Program 2022 keretében pályázat benyújtására
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
 
Szekszárd, 2021. november 18.
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens