szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. november 2-án (kedd) 10:00 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 10 óra 00 perc
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje és a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola között létrejövő gyakorlati képzésről szóló megállapodás jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
2. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
3. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2021. október 29.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Holczer Mónika
 
 
igazgatóságvezető