szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. október 15-én (péntek) 10:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 10 óra 00 perc
Rendkívüli ülés oka: Előterjesztés tárgyában való döntéshozatal halaszthatatlan
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Egyeztető beszélgetés a Bizottság és a Sportközpont Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója között
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Előadó: Faragó Zsolt elnökhelyettes
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
 
Szekszárd, 2021. október 14.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens