szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. október 12-én (kedd) 10:15 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 10 óra 15 perc
 
 
NAPIREND
Nyilvános Ülés:
 
1. napirendi pont:
Az óvodák 2021/2022 nevelési évre szóló munkaterve
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „Tanulj, hogy boldogulj” ösztöndíj odaítélésére
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
Szekszárd, 2021. október 8.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens