szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. szeptember 21-én (kedden) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 15 óra 15 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
2021. évi Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsági keret, egyesületek közötti felosztása
 (az előterjesztés később kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
2. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások 2021. évben történt, nyári napközis ellátásáról
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Beszámoló az óvodai épületek 2021. évi, nyári kihasználtságáról
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
Szekszárd, 2021. szeptember 17.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens