szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. szeptember 07-én (kedd) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Bizottsági keretek felosztására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázat vonatkozásában a projekt megvalósítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(41. számú közgyűlési előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2021. szeptember 06.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens