szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. augusztus 30-án (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Az Egyetemi Uszoda időbeosztásának megvitatása
(írásbeli pályabeosztás tervezet)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Meghívottak: Dr. Németh Csaba főigazgató
                        Christián Anikó
                        Kiss Adrienn
                        Dr. Winkler Ervin
 
Szekszárd, 2021. augusztus 26.
 
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens