szekszard_.png
M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. augusztus 26-án (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A főiskolai tanuszoda időbeosztásának megvitatása
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Meghívottak: Dr. Németh Csaba főigazgató
                        Cristián Anikó
                        Kiss Adrienn
 
Szekszárd, 2021. augusztus 23.
 
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens