M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 
2021. július 28-án (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 14 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Mit nem tudunk a tervezett íjász világbajnokságról
(az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
                    Alexandra Manea, a szervező bizottság tagja
 
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit KFT igazgatójának „bemutatkozó” meghallgatása, beszámolója a kinevezése óta eltelt időszakról
(az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2021. július 23.
 
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Holczer Mónika
 
 
igazgatóságvezető