szekszard_.png
M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
 
2021. november 23 -án (kedd) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal, 016-os iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Földszint)
Ideje: 10 óra
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztés véleményezése, bizottsági támogatások
 
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezete kérelmének támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Polip Ifjúsági Egyesület kérelmének támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány kérelmének támogatására
 Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Mentálhigiénés Műhely kérelmének támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság 2021 évi bizottsági tartalékkeret felosztására
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Illés Tamás elnökhelyettes
Előadó: Illés Tamás elnökhelyettes
 
7.napirendi pont:
Tájékoztató a Babits Mihály Kulturális Központ 2021. decemberi - zárt térben meghirdetett - programjainak tervezett változásairól a fokozódó COVID-járvány következtében- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
8. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő címek adományozására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
9. napirendi pont:
Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására, valamint Mészöly Miklós Irodalmi Díj összegének megállapítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
 
Szekszárd, 2021. november 22.
 
 
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens