szekszard_.png
M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
 
2021. november 12 -én (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal, 016-os iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Földszint)
Ideje: 9 óra
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben szereplő határidős döntés meghozatala
 
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelem elbírálására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
 
 
Szekszárd, 2021. november 09.
 
 
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens