szekszard_.png
M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
 
2021. november 4-én (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal, Dísztermében (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 10 óra
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd Présház utca 24. szám alatti „Babits tanya” megmentésére vonatkozó szándéknyilatkozat támogatására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
 
 
Szekszárd, 2021. november 02.
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens