szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
 
2021. szeptember 28-án (kedden) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 óra
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(63. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Nyerges Tibor felügyelőbizottság elnöke
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2020. évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének valamint 2021-2023. évi stratégiai tervének elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző/Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2021. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi bizottsági Tartalék keretekből megítélt támogatási összeg felhasználásának módosítására
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
6. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
ZÁRT ÜLÉS:
7. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
 
Szekszárd, 2021. szeptember 24.
 
 
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens