szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
 
2021. szeptember 08-én (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal, (16-os számú) Kistárgyaló terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Földszint)
Ideje: 16 óra
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztés véleményezése
 
 
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Bizottsági keretek felosztására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2021. szeptember 06.
 
 
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens