M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság 
2021. július 29-én (csütörtökön) tartandó rendes ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 15 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztására
(az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
2. napirendi pont:
Csötönyi László köztartozásmentességének igazolása
(az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
3. napirendi pont:
Beszámoló a második féléves szekszárdi programokról
(az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
4. napirendi pont:
A Szegzárd Veterán Vegyészek Baráti Társasága kérelme
(az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Csötönyi László elnök
 
5. napirendi pont:
Egyebek
 
Szekszárd, 2021. július 23.
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Holczer Mónika
 
 
igazgatóságvezető