Ikt. szám: VI/A. 385-12/2017.


M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. december 12-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(316. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Lovrity Attiláné gondnokságvezető

4./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(323. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ vezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
(302. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

6./ napirendi pont
Javaslat a Közgyűlés 2018. évi munkatervének elfogadására
(304. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

7./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(315. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető

8./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervére
(314. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető

9./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására
(321. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető


Zárt ülés

10./ napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(311. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőSzekszárd, 2017. december 8.

 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök