Ikt. szám: VI/A. 385-11/2017.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. november 28-én (kedden) tartandó ülésére

 


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óraNyilvános ülés


1.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(296. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23. ) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

3.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(280. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Smolek Erika kodifikátor

4.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5.    / napirendi pont
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6.    / napirendi pont
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7.    / napirendi pont
Javaslat a 4. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

8.    / napirendi pont
Karácsonyi támogatási kérelmek 
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 


Zárt ülés

9.    / napirendi pont 
Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(274. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10.    / napirendi pont 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11.    / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
(290. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12.    / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőSzekszárd, 2017. október 24.

 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök