Ikt. szám: VI/A. 385-10/2017.
 


M e g h í v ó


a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. október 24-én (kedden) tartandó üléséreHelye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző

2. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázat vonatkozásában bérleti szerződés jóváhagyására
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

3. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. / napirendi pont
Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

5. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III. negyedév)
(256. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az iskola- egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felmondása
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető
Előadó: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető

7. / napirendi pont 
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

8. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
(247. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Szekszárd, 2017. október 20.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök