Ikt. szám: VI/A. 385-9/2017.

 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. szeptember 26-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(228. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
(216. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. / napirendi pont
A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása
(200. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. / napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra
(206. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. / napirendi pont
A 7. számú felnőtt háziorvosi körzetre (Szekszárd, Hunyadi u.2.) pályázat kiírása
(208. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont
Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés

8. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
(212. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Szekszárd, 2017. szeptember 22.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök