Ikt. szám: VI/A. 385-8/2017.

 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. július 4-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1.    napirendi pont 
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

2.    / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. június 29.


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök