Ikt. szám: VI/A. 385-4/2017.
 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. március 28.-én (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1. napirendi pont
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatására
(69. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika jogi referens

2. napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

3. napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


4. napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. napirendi pont
Munk Mónika lakbérmódosítás iránti kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. március 24.

 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök