Ikt. szám: VI/A. 385-3/2017.
 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. február 27.-én (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1. / napirendi pont
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2016. évi működéséről és az egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(40. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke

2. / napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor,
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

3. / napirendi pont
„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

4. / napirendi pont
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. / napirendi pont
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. / napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2016. évi eredményeinek áttekintéséről
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető

8. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(52. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető

9.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(36. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető


Zárt ülés


10. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. február 23.

 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök