Ikt. szám: VI/A 246-13/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. december 13-án (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Kis Csatár terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1./ napirendi pont 
A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása
(383. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

3./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(328. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4./ napirendi pont
A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(380. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

5./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(351. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati bérlakáspályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(szóbelti előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Tűzifa támogatások elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. december 9.dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök