M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. november 22-én (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
A VI. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(329. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(344. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(334. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

4. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja alapító okiratának módosítása
(342. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Zárt ülés

5. / napirendi pont 
Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői pályázat elbírálása
(346. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

6. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(339. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. / napirendi pont 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. november 18.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök