Ikt. szám: VI/A 246-11/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. november 14-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Vármegyeháza (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8.15 óra

Nyilvános ülés

1.    / napirendi pont
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(324. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető


Szekszárd, 2016. november 11.dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök