Ikt. szám: VI/A 246-10/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. október 25-én (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
(318. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(315. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

3. / napirendi pont 
Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(305. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

4. / napirendi pont 
A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása
(301. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. / napirendi pont 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2016. III. negyedév)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont 
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

7. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(299. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. október 21.

 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök