Ikt. szám: VI/A 246-9/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. szeptember 27-én (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra
 


Nyilvános ülés

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(290. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) évi költségvetési rendelet módosításáról
(287. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet_1)   (melléklet_2)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető

3./ napirendi pont 
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás közzétételére
(285. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

4./ napirendi pont 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2016. II. negyedév)
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5./ napirendi pont 
Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10. / gyermekorvosi körzetre
(272. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6./ napirendi pont 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7./ napirendi pont 
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Zárt ülés

8./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(276. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakás pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. szeptember 23.dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök