Ikt. szám: VI/A 246-8/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. július 12-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Vármegyeháza (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8.45 óra


Zárt ülés


1./ napirendi pont 
Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(239. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanács elnöke

2./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(242. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. július 08.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök