Ikt. szám: VI/A 246-6/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. május 24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gulyás Katalin Magyar Vöröskereszt megyei igazgató

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(163. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

5. / napirendi pont 
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről
(157. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

6. / napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(161. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont 
Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(186. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

8. / napirendi pont 
Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című pályázat jóváhagyására
(171. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

9. / napirendi pont 
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(167. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. / napirendi pont 
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(174. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető-helyettes, Pál József igazgatóságvezető

11. / napirendi pont 
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(198. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató, Pál József igazgatóságvezető

12. / napirendi pont 
Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi tapasztalatairól
(164. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

13. / napirendi pont 
Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosítása
(159. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14. / napirendi pont 
Közgyűlési hozzájárulás a 2. számú gyermekorvosi körzet működési jogának átvételéhez
(160 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

15. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(169. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

16. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

17. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakás pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

18. / napirendi pont
Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. I. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

19. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. május 20.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök