Ikt. szám: VI/A 246-1/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. január 26.-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1.    / napirendi pont
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási kérelme
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

2.    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

3.    Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. évi munkatervére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőZárt ülés

4.    / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5.    / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6.    / napirendi pont 
Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. IV. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezetőSzekszárd, 2016. január 22.        dr. Tóth Gyula sk.
        SZEB elnök