Ikt. szám: I.B. 1089-13/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 12. 15-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Palánk terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1. / napirendi pont
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(298. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

3. / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(297. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Balázsné Geier Klára belső ellenőr

4. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnokságának Szervezeti és Működési Szabályzatát
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné intézményvezető

5. / napirendi pont
A 3. számú vegyes fogászati körzet rendelési idejének módosítása
(287. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6. / napirendi pont
Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(írásbeli előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető

7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (…… ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

8. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (…… ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(302. sz. előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9. napirendi pont
Támogatási kérelem
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. napirendi pont
Javaslat a 2015. évi bizottsági alap maradvány összegének felhasználására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán József elnökhelyettes


Zárt ülés

11. / napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(293. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

12. / napirendi pont
Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(294. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

13. / napirendi pont
Javaslat a Szociális Központ intézményvezetőjének megbízására
(295. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

14. / napirendi pont
Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. / napirendi pont
Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

16. / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

17. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(283. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

18. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezetőSzekszárd, 2015. december 11.

 
dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök