Ikt. szám: I.B. 1089-12/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 11. 24-én (kedden) tartandó ülésére
Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Parászta terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(267. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015.  (….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné intézményvezető

3.    / napirendi pont
Fogorvosi rendelési idő módosítása
(269. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné intézményvezető

4.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
(261. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

5.    / napirendi pont
Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna megyei Közhasznú Szervezetének kérelme a „Speciál Olimpics Játékok 2015” rendezvényen való részvétel támogatására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés

6.    / napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

7.    / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

8.    / napirendi pont
Maczó István lakbér módosítás iránti kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Szekszárd, 2015. november 20.

      

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök