Ikt. szám: I.B. 1089-9/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 09. 22-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Palánk terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont- 
209. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. / napirendi pont- 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása    (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

3. / napirendi pont- 
Tájékoztató Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről
Előterjesztő: Kovács Lászlóné Elnök

4. / napirendi pont- 
Tájékoztató Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Sándor elnök

5. / napirendi pont- 
199. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

6. / napirendi pont- 
203 sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintéző

7. / napirendi pont- 
191. sz. közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető
 

Zárt ülés

8. / napirendi pont- 194 sz. közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10. / napirendi pont 192 sz. közgyűlési előterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

 


Szekszárd, 2015. szeptember 18.


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök