Ikt. szám: I.B. 1089-8/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 07. 28-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltatási Igazgatóság, igazgatóság vezetői iroda (Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5., I. emelet, 109. ajtó)
Ideje: 14.00 óra
 


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
 


Zárt ülés

2. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakás pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

3. / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

4. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Szekszárd, 2015. július 23.


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök